Přepnout menu
Cart

Podmínky, platby, a doprava

When you place an order at BeRacer.com, you will have your product(s) at home as fast as possible, no matter where you live! That's because we always choose the quickest way of transport and work with international transport companies like FedEx, UPS, TNT, DPD, BRT and more, to assure a fast and secure delivery.

As soon as you place an order we start processing it. Someone at the BeRacer.com e office verifies your order and sends it to the depot. Here your products are packaged for safe transport and are sent on their way as soon as possible. The shipping costs will be counted in the shopping cart during the purchase phase. If the shipment is destined for an Extracee Country the customs can request the payment of the duties according to the laws in force in the destination country

 

Follow the journey of your order

When you order is checked in, you receive a tracking code. This way you can follow the journey of your order and see when it’s scheduled for delivery. If you have any concerns, feel free to contact us at info@beracer.com.

 

Special whishes

If you have any special whishes or needs regarding the delivery of your order, feel free to contact us at info@beracer.com.

 

Tyto ceny mají korektní hodnotu v čase publikování, ale měly by být použity pouze jako přibližná hodnota. Mohou se měnit bez předchozího upozornění a podle kurzu měn.

Neodesíláme objednávky na adresy, které nejsou stejné jako adresa na kreditní kartě.

Platba musí být uskutečněna ihned po objednání. Zboží doručujeme pouze po zaplacení předem.

Platba musí být uskutečněna buď převodem na náš účet, kreditní kartou nebo převodem na náš PayPal účet. Přijímáme všechny běžné kreditní karty používané v rámci systému PayPal.

* Platba v jiné měně bude automaticky nejdříve převedena na EUR a až poté zpracována.

 

Platby:

Platbu je třeba uskutečnit ihned po nákupu v obchodě. Dodáváme pouze zboží, za které je zaplaceno dopředu. Platby musí být uskutečněny buď převodem na náš bankovní účet, kreditní kartou nebo převodem na náš PayPal účet. Prostřednictvím systému PayPal akceptujeme všechny běžné kreditní karty.

Imprint:
LOI srl
Via Umberto, 14-16
08023 FONNI NU
ITALY
VAT ID : IT01334720917
Chamber of Commerce :NU-92919

Všechny objednávky jsou odesílány z Itálie nebo Nizozemí. Bankovní převod musí být uskutečněn na účet:

LOI SRL
IBAN: IT70Y0200817302000103475529
Bankovní účet = 000103475529
BIC SWIFT= UNCRITM1D85

UNICREDIT
Via Mughina, 2
Nuoro

 

Ochrana dat a soukromí:

Osobní data Vaší objednávky používáme výhradně k vyřízení Vaší objednávky. Všechna data zákazníků jsou uloženy a zpracovávány naší společností při zachování regulací federálního zákona o ochraně dat (BDSG) a zákona o ochraně dat v telekomunikacích.

Máte právo kdykoliv požádat zdarma o informace, upozornění, blokování a zrušení Vašich uložených dat. Kontaktujte nás.

Vaše data, obsahující Vaši adresu jako číslo domu nebo emailovou adresu třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, který může být kdykoliv změněn.

Výjimkou tohoto pravidla jsou partneři provozující služby, které jsou potřebné pro zpracování objednávky (například společnost dopravující zboží, kreditní společnost, která zpracovává platby atd.). V těchto případech je množství přenesených nebo předávaných dat omezeno na minimum.

 

Vrácení zboží:

Garantujeme, že veškeré zboží prodávané online společností LOI srl může být vráceno do 14 dnů od data odeslání. Pokud nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni s Vaším nákupem, můžete jakékoliv nepoužité zboží v nepoškozeném originálním obalu včetně kompletního příslušenství vrátit, a obdržíte plnou cenu nákupu zpět.

 

 • Prostředky vrátíme v plné výši nákupní ceny (bez poplatků za odeslání) na Váš bankovní účet, Váš PayPal účet nebo na Vaši kreditní kartu ihned, jakmile od Vás obdržíme vrácené zboží.
 • Zákazník nese náklady na odeslání zboží zpět k nám, pokud položky vráceného zboží odpovídají položkám objednaným
 • Pokud vracíte zboží z důvodu vady v čase záruky nebo kvůli záměně položek nebo produktů, LOI srl nese náklady na odeslání. Pozorně sledujte zásilku, LOI srl může nést náklady pouze na standardní cesty odesílání.
 • 8LOI srl nenese odpovědnost za návrat prostředků za zboží, které nebylo vráceno v souladu s těmito podmínkami.

V případě reklamací nás prosím kontaktujte.

 

Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Obecné ustanovení

  Následující všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kontrakty, zásilky a jiné služby. Možné vynucení speciálně upravených podmínek pro některé typy podnikání jsou zamítnuty. Další přílohy nebo dohody k těmto podmínkám jsou platné, pouze pokud jsou podepsány a potvrzeny rukou.

  LOI srl má právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně zahrnutí všech možných příloh s adekvátním upozorněním. Objednávky, které byly vyřízeny před nabytím platnosti nových podmínek, jsou vyřizovány podle starých všeobecných obchodních podmínek.

 2. Nabídka

  Malé úpravy a technické změny u našich obrázků nebo popisů jsou možné.

 3. Ceny

  Všechny ceny zahrnují místně příslušné daně (DPH), tedy v současné době je to 20%. Pokud není dohodnuto jinak, pak je zboží prodáváno za skladové ceny.

 4. Uzavření smlouvy

  Vaše objednávka je smlouvou se společností LOI srl o uzavření obchodu. Pokud objednáte zboží od LOI srl (www.playseat.com), obdržíte od nás email potvrzující objednávku a obsahující detaily objednávky. Toto potvrzení není bezvýhradné akceptování smlouvy, pouze Vás informuje, že jsme obdrželi Vaši objednávku. Uzavření smlouvy je realizováno, jakmile je zásilka předána k dopravě a obdržíte potvrzení o odeslání produktů Vaší objednávky.

 5. Odeslání, doprava a platba

  Dodání bude následovat expedování ze skladu na adresu uvedenou zákazníkem. Dodání a možnosti platby budou specifikovány ve větším detailu u popisu produktu. Neexistuje minimální částka pro objednávku. LOI srl je vyhrazeno právo omezit kvantitu objednaného zboží. Vyhrazujeme si také právo udělat pouze částečné dodání, pouze však v případě, že takové odeslání se jeví jako výhodné z pohledu rychlosti odbavení a z pohledu zákazníka. Za takové částečné odeslání nebudou účtovány žádné extra poplatky zákazníkovi. Vyžádané speciální formy odeslání budou zákazníkovi účtovány podle speciálních poplatků.

  Platba musí následovat ihned po dokončení objednávky. Pokud nebylo sjednáno jinak, pak platba musí být provedena převodem na bankovní účet, kreditní kartou nebo převodem na náš PayPal účet.

  Pokud kupující odmítne a nepřijímá zboží, budou mu účtovány náklady na vrácení. Náklady se mohou lišit od 30 € do 150 € podle váhy a sazeb, které kurýrník platí.

 6. Dodací lhůty

  Položky, které jsou skladem, budou odeslány během 1 až 2 pracovních dnů po obdržení potvrzení o platbě. Pokud nejsou položky v čase objednávky dostupné, budeme se snažit je dodat v co nejkratší možné lhůtě. V případě, že nebude možno zásilku doručit kvůli zásahu vyšší moci nebo průmyslových konfliktů nebo jiných důvodů znemožňujících její doručení, za které neneseme odpovědnost, pak bude dodací lhůta upravena podle aktuální situace. Pokud nemůžeme doručit zásilku z jiných důvodů, než jsou výše popsané, ve slíbeném termínu, má zákazník právo zvolit si jiný termín, a pokud není ani ten dodržen, má právo smlouvu okamžitě zrušit. Pokud není dodání možné kvůli chybě výrobce nebo našich dodavatelů, obě strany, naše společnost a zákazník, mohou každá samostatně smlouvu zrušit, pokud termín dodání byl promeškán o více než dva měsíce. Nároky na náhradu škody v důsledku selhání nebo neschopnosti nebo nesplnění povinnosti, a to i ty, které vznikly z důvodu odstoupení od smlouvy, jsou vyloučeny. To se nevztahuje na případy, kdy zástupce společnosti LOI srl tak konal úmyslně nebo nedbale.

 7. Právo na odstoupení od smlouvy

  Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy do 2 týdnů bez udání důvodů v textové podobě (dopisem, faxem, emailem) nebo, pokud byl objekt doručen ještě před vypršením termínu, vrácením položek objednávky. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto poučení v textové formě, ale ne před dodáním zboží příjemci. Pro zajištění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující včasné odeslání samotného odvolání nebo odeslání produktů. Odvolání a vrácené zboží musí být odeslána na adresu:
  LOI srl
  Via Umberto 14-16
  08023 FONNI NU
  Italy

  V případě zrušení, musí být služby obdržené oběma stranami navráceny, a pokud je to nutné, musí být vráceny i technické nebo služební nákresy. Pokud není možné službu nebo zboží vrátit plně nebo částečně nebo ve zhoršeném stavu, musí zákazník uhradit náklady za nevrácené, poškozené nebo částečně nevrácené položky, produkty nebo služby. Tato podmínka neplatí, pokud je možno prokázat, že k poškození zboží došlo na naší straně. Platbě za poškozené zboží se můžete také vyhnout, pokud k takovému poškození prokazatelně došlo ve chvíli, kdy dané zboží ještě nebylo Vaším majetkem, a Vy jste se stoprocentně řídili danými pokyny, abyste produkt nijak nepoškodili a nesnižovali jeho hodnotu.

  Zboží, které je možno odeslat, musí být vráceno zpět nám.

  Zákazník nese náklady na vrácení zboží, pokud dané zboží odpovídá položkám na objednávce a pokud cena vráceného zboží nepřesahuje částku 40 EUR, nebo v případě, že vyšší cena za zboží byla způsobena financováním nákupu jinou cestou a plná cena nebyla ještě uhrazena. V opačném případě je vrácení zboží zdarma. Toto pravidlo není přenosné na jiné objednávky. Zboží má být vráceno z Vaší adresy. Zákazník musí splnit povinnost zaplacení poštovného, pokud takový poplatek vyplývá z vrácení zboží a to do 30 dnů ode dne odeslání odvolání.

 8. Riziko

  Zboží odesíláme na naše riziko. V případě vrácení zboží nese odpovědnost za zboží odesílatel, a to až do doby, kdy je převzato společností LOI srl. Náklady spojené s odesláním zásilky jdou na vrub odesílateli. V případě oprávněného nároku, může zákazník požadovat vrácení poštovních poplatků v jednoduché formě odesláním podpůrných dokumentů, prokazujících platbu poplatku a jeho výši.

 9. Garance

  LOI srl garantuje, že zakoupené zboží je bez vad materiálu a výrobních vad v čase převozu směrem k zákazníkovi, společnost zároveň garantuje kvalitu zmíněnou v dokumentaci smlouvy.

  Jakmile zákazník obdrží zboží, je povinen jej zkontrolovat, aby se ujistil o jeho kvalitě a zkontrolovat případné poškození zboží. V případě viditelných vad, musí být tyto nahlášeny naší společnosti do 10 dnů po objevení jejich zjištění. Stejné pravidlo platí i na skryté vady. V jiném případě se garance na tyto defekty nevztahuje.

  Záruční doba trvá 24 měsíců od data odeslání produktu.

  Společně s reklamačním listem musí být odeslán také účet o nákupu. V popisu musí být uvedeno, čeho se reklamace týká, společně s popisem všech připojených zařízení a s přesným popisem závady, chyby nebo vady. Zboží musí být vráceno v originálním obalu, řádně zabaleno a zabezpečeno proti poškození . Poštovné musí být uhrazeno v plné výši. Záruka se nevztahuje na opotřebení materiálu způsobeného užíváním. Záruka zaniká, pokud zákazník změní dodaného zboží. S defekty, které vznikly nesprávným zacházením s výrobkem, zákazník nese veškerou odpovědnost za náklady vzniklé takovým zacházením včetně přepravních poplatků. LOI srl si vyhrazuje právo na subsekvenční vylepšení a změny zdarma během trvání záruky.

 10. Výhradní vlastnictví

  LOI srl si vyhrazuje právo podržet dodávku zboží až do doby, kdy bude obdržena kompletní platba všech produktů nebo služeb, které vyvolají nebo mohou vyvolat zrušení obchodního vztahu, bez ohledu na jeho povahu nebo lokalitu.

 11. Uchovávání dat

  Podle § 28 federálního zákona pro ochranu dat (BDSG), upozorňujeme, že data nezbytná pro vyřízení objednávky a která jsou nutná pro transakce a jiné akce jsou zpracovávána a ukládána EDP systémem podle § 33 (BDGS). Osobní informace jsou samozřejmě chráněny s nejvyšší opatrností. Osoba provádějící objednávku bezvýhradně souhlasí se zpracováním, použitím a sběrem těchto osobních informací.

  Máte právo kdykoliv požádat zdarma o informace, upozornění, blokaci a zrušení Vašich uložených dat. Kontaktujte nás.

  Vaše data, obsahující Vaši adresu jako číslo domu nebo emailovou adresu třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu, který může být kdykoliv změněn.

  Výjimku z tohoto pravidla představují partneři provozující služby, které jsou potřebné pro zpracování objednávky (například společnost dopravující zboží, kreditní společnost, která zpracovává platby atd.). V těchto případech je množství přenesených nebo předávaných dat omezen na minimum.

 12. Koncesní práva, hodnocení zákazníků

  Pokud se zákazník rozhodne napsat pro LOI srl hodnocení, zplnomocňuje tak LOI srl k nakládání s tímto hodnocením, co se času a místa týká, libovolně, dle uvážení firmy, která toto hodnocení může využít k jakémukoliv účelu, online i offline. LOI srl si vyhrazuje právo hodnocení nezveřejňovat nebo je zveřejnit pouze pro čas nezbytně nutný na webových stránkách a může je jakkoliv, pro tento prezentační účel, měnit nebo zkracovat. Hodnocení je názorem zákazníka a nemusí vyjadřovat postoje nebo názory všech zákazníků. Obsah sdělení v hodnocení nevyjadřuje postoje nebo názory LOI srl nebo jeho zaměstnanců.

 13. Místo plnění a příslušnost soudu

  Místem plnění je z právního hlediska pro obě strany sídlo společnosti LOI srl. U soukromých zákazníků je místo plnění a příslušnost soudu daná místem pobytu zákazníka. Pokud zákazník objednávající zboží žije mimo území Itálie, pak je vždy místo plnění a příslušnost soudu sídlo společnosti LOI srl. Vždy se aplikuje výhradně právní řád federativní republiky Itálie.

 14. Nárok na náhradu škody

  Nárok na náhradu škody se vztahuje pouze na úmyslné nebo hrubé a nedbalé zavinění ze strany manažerů nebo právních zástupců společnosti LOI srl.

 15. Oddělitelnost klauzulí

  Pokud některá z těchto podmínek pozbyde platnost, pak platnost ostatních podmínek zůstává beze změny, tedy ostatní podmínky zůstanou nedotčeny. Na místo neúčinného ustanovení bude právně přípustná zákonná úprava, která bude té neplatné nejpodobnější.