Växla Nav
Cart

Betalning, leverans och frakt

When you place an order at BeRacer.com, you will have your product(s) at home as fast as possible, no matter where you live! That's because we always choose the quickest way of transport and work with international transport companies like FedEx, UPS, TNT, DPD, BRT and more, to assure a fast and secure delivery.

As soon as you place an order we start processing it. Someone at the BeRacer.com e office verifies your order and sends it to the depot. Here your products are packaged for safe transport and are sent on their way as soon as possible. The shipping costs will be counted in the shopping cart during the purchase phase. If the shipment is destined for an Extracee Country the customs can request the payment of the duties according to the laws in force in the destination country

 

Follow the journey of your order

When you order is checked in, you receive a tracking code. This way you can follow the journey of your order and see when it’s scheduled for delivery. If you have any concerns, feel free to contact us at info@beracer.com.

 

Special whishes

If you have any special whishes or needs regarding the delivery of your order, feel free to contact us at info@beracer.com.

 

Dessa priser är korrekta när detta skrevs men skall endas användas som en uppskattning. Dessa kan ändras utan förvarning och till andra kostnader.

Vi skickar inte order till adresser vars adress inte motsvarar kortinnehavarens.

Betalning ska ske direkt när bindande order är gjord. Vi levererar endast mot förskottsbetalning.

Förskottsbetalning skall göras med antingen transaktion till vårt bankkonto, med kreditkort eller genom vårt PayPal konto. Vi accepterar alla kort som PayPal accepterar.

 

Kontakt:

LOI srl
Via Umberto, 14-16
08023 FONNI NU
ITALY
VAT ID : IT01334720917
Chamber of Commerce :NU-92919

Alla leveranser skickas från Italien eller Nederländerna.

Banköverföringar måste göras till :

LOI SRL
IBAN: IT70Y0200817302000103475529
Bank account = 000103475529
BIC SWIFT= UNCRITM1D85

UNICREDIT
Via Mughina, 2
Nuoro

 

>Dataskydd och integritet:

Vi använder din orderdata endast för att ta hand om din order. All kunddata sparas och tas hand om av oss med hänsyn till lagarna av Federal Data Protection Laws (BDSG) och Tele-Service Data Protection Law.

Du har rätt att när du vill få din sparade data borttagen. Var god kontakta oss.

Vi ger inte ut din personliga data inkluderat din boendeadress och emailadress till en tredje part utan ditt godkännande vilket kan nekas när som helst.
Undantag för detta är våra servicepartners som behöver datan för att ta hand om din order (exempel leveransföretaget som tilldelas ordern för leverans. Även kreditkortsinstutitionen som tar hand om betalningen). I dessa fall är datan limiterad till maximum

 

Retur:

Vi garanterar att alla varor sålda online av LOI srl kan returneras inom 14 dagar från kvittot från leverans. Om du inte är helt nöjd med din produkt av någon anledning kan du skicka tillbaka oanvända artiklar i original förpackning inkluderat alla tillbehör och få tillbaka alla pengar

• Vi ersätter dig med den summan du handlade för (exkluderat leveranskostnader) till ditt bankkonto, ditt PayPalkonto eller ditt kort så snart vi har fått tillbaka produkten.
• Kunden står ansvarig för den kostnad som uppstår när produkten skall fraktas tillbaka.
• Om dina returprodukter av någon anledning är defekta inom garantitiden eller om dem gått sönder pga oförsiktighet i frakt står LOI srl för fraktkostnaden. Lägg märkte till att LOI srl bara kan ta över kostnaden för en vanlig frakt.
• LOI srl kan inte garantera återbetalning om produkten skulle skickas tillbaka utan hänsyn till returreglerna.

Kontakta oss om du vill ha pengarna tillbaka.

 

Generella villkor:

1. Generellt
Följande generella villkor är giltiga för alla kontrakt, leveranser och andra tjänster. Eventuella motstridiga affärsvillkor för kunden är uttryckligen uteslutna. Ytterligare avtal eller ändringar av avtalet är endast giltiga om de bekräftas skriftligen. LOI srl har alltid rätt att ändra eller komplettera dessa villkor inklusive alla eventuella bilagor med en lämplig uppsägningstid. Beställningar som görs före eventuella ändringar kommer att behandlas med de villkor som var före ändringen.


2. Erbjudande
Små ändringar eller tekniska ändringar av bilder och beskrivningar är möjliga.


3. Priser
Alla priser innehåller den lagriktiga momsen som för närvarande är 20%. Priserna är, om inte avtalat annat, ex varuhus.


4. Ingåendet av avtal
Din beställning är ett erbjudande till LOI srl för ingående av ett avtal. Om du gör en beställning på LOI srl (www.playseat.com) kommer vi att skicka ett email som bekräftar mottagandet av din beställning samt detaljer. Denna bekräftelse är inte ett accepterande av ditt erbjudande, det meddelar bara att den beställning du gjort är mottagen. Ett köpeavtal inträffar endast när transporten har bekräftats eller vid leverans av produkt.


5. Transport, leverans och betalning
Leveransen kommer att följa varuhuset till den leveransadress som kunden lämnat. Leverans och betalningsinformation detaljeras i produktbeskrivningen. Det finns ingen minimum beställningsmängd. LOI srl har rätt att begränsa mängden till en kommersiell summa. Vi förbehåller oss rätten att göra delleveranser, i den mån det kan vara fördelaktigt för snabb hantering och i den mån det är bra för dig. Du kommer inte ha några extra kostnader för detta. Särskilda transportmedel som efterfrågas av kunder faktureras med extra avgifter. Betalning skall ske omedelbart efter att bindande order har lagts. Om man inte har kommits överens om annat skall betalningar ske endast med förskottsbetalning, kreditkort eller med PayPal kreditkort.
Om köparen avvisar och inte accepterar varorna kommer de att debiteras returkostnaden. Kostnaderna kan variera från € 30 till € 150 beroende på vikten och de priser som kurern gäller.


6. Leveranstider
Varor som finns i lager kommer att transporteras inom 1 up till 2 arbetsdagar efter betalningen är mottagen. Om varorna inte är tillgängliga när betalningen görs kommer vi att leverera så fort vi kan. Om det felar vid transport av order eller tjänst och detta kan spåras till en handling av gud, industriella konflikter, oförutsedda komplikationer eller andra saker som inte vi ansvarar för kommer denna tidsram att förlängas. Om det beror på annat skäl än ovannämnda har kunden rätt att fastställa en ny rimlig tidsram eller avbeställa ordern. Skulle vi inte uppnå den rimliga tidsramen har kunden rätt att avbryta beställning. Om leverans felar på grund av oförmåga hos tillverkaren eller våra leverantörer kan kunden säga upp beställningen om den överenskomna leveranstiden har överskridits med mer än två (2) månader. Skadeståndsanspråk på grund av uteblivna varor även de som uppstår på grund av felaktigt avtal är undantagna. Det gäller inte om ett juridiskt ombud från LOI srl har agerat uppsåtligt eller oaktsamt.


7. Rätt till retur
Kunder har rätt att frånträda avtalet inom två (2) veckor utan att ange skäl i textform (t.ex. brev, fax eller e-post) eller – om objektet har överlåtits till inom utgångsdatum – genom att returnera varorna. Termen börjar gälla när du får kvitto på dessa instruktioner i textform men inte innan inträde av varor för mottagaren (av returleveransen med liknande artiklar inte föra ingången av första delen av leveransen). För att skydda återkallandet är en punktlig sändning av varor tillräcklig. Upphävandet och returen måste skickas till:

LOI srl
Via Umberto 14-16
08023 FONNI NU
Italy


När det gäller en effektiv återkallelse, de tjänster som båda partners fått ska återbetalas och om nödvändigt ska tjänsterna (t.ex. räntan) ska återlämnas. Om du inte kan återbetala tjänsten som du erhållit i helt eller delvis status måste du i detta avseende betala oss ersättning för värdet. Detta gäller inte om försämringen av produkten kan spåras tillbaka till kontrollen som skulle vara möjlig i en butik. För övrigt kan du undvika skyldigheten att det ska ersättas genom att inte ta saker i bruk och ersätta allt som förstör dens värde. Transportabla varor skall skickas tillbaka. Kunden skall betala alla kostnader av returer om det levererade godset korresponderar det beställda och om priset på returgodset inte överstiger en kostnad på 40 EURO eller om det högre priset för godset vid något tillfälle av retur inte betalades eller de delbetalningar inom kontrakt inte genomfördes. Annars lämnas godset gratis. Inte transportabla varor kommer upphämtas vid din adress. Kunden har rätt att uppfylla förpliktelsen mot ersättning av betalningarna inom 30 dagar efter retur.


8. Lämna över risken
Med transport av varor, vår risk. Med returer, avsändarens risk. I synnerhet leveransriskerna tills det att godset har mottagits av LOI srl samt transportkostnaderna. I fall av garantianspråk kan kunden begära sin utlägg för frakt genom att skicka med verifikationer.


9. Garanti
LOI srl garanterar att köpta varor är fria från material- och tillverkningsbrister vid tidpunkten av överlåtelse av varor och att de har garanterad kvalitet som anges i avtalet. Vid mottagandet av vara måste kunden inspektera varorna omedelbart efter fel och kvalitetsbrister. Om kunden hittar brister måste dessa rapporteras till oss skriftligt inom 10 dagar från deras upptäckt. Detta gäller också dolda fel. Annars är garanti inte giltig. Garantitiden är 24 månader från leverans. Vid klagomål måste inköpsdatum styrkas med faktura. Artikeln som det klagas på måste med alla tillbehör tillsammans med en exakt beskrivning av felet skickas tillsammans med en kopia av leveranskvittot i originalförpackning med lämplig förpackning runt om med tillräckligt porto betalat. Garantin omfattar icke normalt slitage. Garantin löper ut om kunden ändrar godset som levererades. Defekter som uppstår på grund av felaktig hantering av köpare så har denne förbundit sig att genomföra alla efterföljande förbättring och transportkostnader. LOI srl har rätt att senare förbättra utan kostnad under garantitiden.


10. Äganderättsförbehåll
LOI srl förbehåller sig äganderätten till levererade varor och tjänster till dess att hela betalningen av alla krav som har uppstått eller kommer uppstå är genomförda av köparen. Oavsett vilken typ och som rättslig grund.


11. Lagring av uppgifter
I enlighet med § 28 i den federala lagen om skydd för data (BDSG) vill vi utmärka att den data som behövs för att genomföra transaktion bearbetas och lagras med hjälp av ett ADB-system i enlighet med §33 (BDSG). Personlig information kommer naturligtvis behandlas konfidentiellt. Den person som gör ordern instämmer bearbetning och användning av personlig information.

Du har rätt att när som helst ta bort, radera och annullera din lagrade data. Vänliga kontakta oss för detta

Vi lämnar inte dina personuppgifter inklusive hemadress och e-post till tredje part utan ditt godkännande som kan återkallas när som helst. Undantag från detta är våra servicepartners som behöver dessa uppgifter för hantering av order (t.ex. det bolag som har hand om transport och kreditinstitut som hanterar betalningen). I dessa fall är uppgifterna begränsat till minimum.


12. Kundbedömningar
Om en användare beslutar sig för att skriva LOI srl ett omdöme ger han LOI srl en exklusiv licens som är obegränsad när det gäller tid och plats för ytterligare användning av kundens omdöme för alla ändamål online och offline. LOI srl förbehåller sig rätten att inte visa ett omdöme eller bara visa det under en begränsad tid på hemsidan samt att ändra det. Kundens omdöme speglar endast åsikter från kunderna. Innehållet är nödvändigtvis inte LOI srl’s åsikt.


13. Plats för utförande av rättegång
Plats för utförande av rättegång för båda parter är det ställe LOI srl (med kommersiella kunder) ligger. Med privata kunder är platsen för rättegång och andra lagåtgärder platsen där kunden är belägen. Om personen befinner sig utanför Italien är platsen vid LOI srl. Den lag som gäller är uteslutande ”Federal Republic of Italy".


14. Skadeståndsanspråk
Skadeståndskrav existerar uteslutande med uppstår eller grov oaktsamhet på direktören eller övertagare av LOI srl.


15. Uppdelning
Om en av dessa regleringar skall prövas av domstol är effektiviteten i andra förordningar opåverkad. I stället för ineffektiva klausuler är en rättslig giltig förordning kommer itna sin plats om effektivt är närmast den.